Trychineb

GOFFA

3.6
Pennod 100 Mehefin 27, 2022
Pennod 99 Mehefin 27, 2022

Golau Aur y Wawr

4.1
Pennod 33 Mehefin 22, 2022
Pennod 32 Mehefin 14, 2022

Brodyr Peryglus y Dywysoges

3.4
Pennod 40 Efallai y 11, 2022
Pennod 39 Efallai y 11, 2022

Torri Terfyn

4.6
Pennod 79 Ebrill 28, 2022
Pennod 78 Ebrill 28, 2022

Rhamant y Ddraig Ddu

3.1
Pennod 96 Ebrill 25, 2022
Pennod 95 Ebrill 25, 2022

Elizabeth Gwyn Pur

3.9
Pennod 56 Mawrth 27, 2022
Pennod 55 Mawrth 17, 2022
x